Hakkında

PROJE HAKKINDA

 

AMAÇ

Bu projenin temel amacı, bilim insanlarıyla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek, bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda etkileşimli etkinliklerle aktararak toplumun tüm kesimindeki bireylerin bilime ve bilim insanlarına karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır. Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak amacıyla planlanan “Haydi Bilimle Aydınlanalım” bilim şenliği, bilim insanlarıyla öğrencileri, ailelerini, kısacası toplumun her kesiminden insanı bir araya getirerek laboratuvar çalışmaları, atölye çalışmaları, seminerler, gösteriler, simülasyonlar, yarışmalar gibi etkileşimli etkinliklerle bilimsel farkındalığı artırma ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bilim şenliğinde uygulanacak etkinlikler özellikle bireylerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları ve gözlemledikleri olaylar ve kavramlarla ilgili fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim gibi konularla ilgili atölye çalışmaları, etkileşimli uygulamalar, çeşitli bilim dallarındaki bilim insanlarının konuşmaları düzenlenerek onlara bilimsel ve disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. Etkinliklerde tüm yaşlardaki katılımcılar sadece gözlemci konumunda olmayacak, bizzat deneyimleyerek ve yaşayarak gözlem yapabileceklerdir. Böylelikle, tüm katılımcıların merak, araştırma, sorgulama duygularının gelişmesine yardımcı olmak ve bilime yönlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Özellikle bilime ve bilim insanlarına güven ve bakış açılarının olumlu yönde gelişmesi ve ailelerin çocuklarını bilime yönlendirerek olumlu tutum geliştirmeleri hedeflenmektedir.

 

---------

 

HEDEF KİTLE

Projede tüm yaş gruplarına yönelik etkinlikler bulunmaktadır, hedef kitlesi genel halktır.

Bu kapsamda; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğretmen ve öğrencileri, veliler,lisans öğrencileri ve bilim şenliğine katılmak isteyen genel halktan herkes bilim şenliğine katılabilecektir.

 

------

 

İÇERİK

Fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim ile ilgili;

atölye çalışmaları

seminerler

gösteriler

simülasyonlar

  • Detaylı içerik ilerleyen tarihlerde paylaşılacaktır.