Anasayfa

Kayıt formu için Tıklayınız...!

Kayıt formunu dolduran tüm katılımcılar geri dönüş yapılmasını beklemeden etkinliğe katılabilirler. Katılım ücretsizdir.

 

TÜBİTAK 4007 – Bilim Şenliği Destekleme Programı

 

TÜBİTAK 4007 – Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında, İstanbul’da bilim insanlarıyla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek, bilimsel bilgiyi topluma etkileşimli etkinliklerle aktararak bilime ve bilim insanlarına karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.

Bu amaçla planlanan “Haydi Bilimle Aydınlanalım” projesinin 5-6 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesindeki açık ve kapalı alanlarda kurulacak fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim gibi konularla ilgili 79 atölye çalışması ve etkileşimli uygulama, farklı alanlardaki 5 bilim insanının konuşması ve sahne şovlarıyla yapılması hedeflenmektedir.

Fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim ile ilgili;

atölye çalışmaları       seminerler        gösteriler      simülasyonlar

 

Afiş

 

Projenin Amacı

 

Bu projenin temel amacı, bilim insanlarıyla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek, bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda etkileşimli etkinliklerle aktararak toplumun tüm kesimindeki bireylerin bilime ve bilim insanlarına karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır. Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak amacıyla planlanan “Haydi Bilimle Aydınlanalım” bilim şenliği, bilim insanlarıyla öğrencileri, ailelerini, kısacası toplumun her kesiminden insanı bir araya getirerek laboratuvar çalışmaları, atölye çalışmaları, seminerler, gösteriler, simülasyonlar, yarışmalar gibi etkileşimli etkinliklerle bilimsel farkındalığı artırma ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bilim şenliğinde uygulanacak etkinlikler özellikle bireylerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları ve gözlemledikleri olaylar ve kavramlarla ilgili fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim gibi konularla ilgili atölye çalışmaları, etkileşimli uygulamalar, çeşitli bilim dallarındaki bilim insanlarının konuşmaları düzenlenerek onlara bilimsel ve disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. Etkinliklerde tüm yaşlardaki katılımcılar sadece gözlemci konumunda olmayacak, bizzat deneyimleyerek ve yaşayarak gözlem yapabileceklerdir. Böylelikle, tüm katılımcıların merak, araştırma, sorgulama duygularının gelişmesine yardımcı olmak ve bilime yönlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Özellikle bilime ve bilim insanlarına güven ve bakış açılarının olumlu yönde gelişmesi ve ailelerin çocuklarını bilime yönlendirerek olumlu tutum geliştirmeleri hedeflenmektedir.


 

Hedef Kitle

Projede tüm yaş gruplarına yönelik etkinlikler bulunmaktadır, hedef kitlesi genel halktır.

Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise

Veliler

Lisans Öğrencileri

Halk


EKİP

--------------------------------------

Proje Yürütücüsü:
Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özalp - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR - İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Elif Yeşim ÜSTÜN - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yunus Eren KALAY - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Aylin SÖZER ÇAPAN - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ögr. Gör. Mehmet Hilmi Eren - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü

Atölye Liderleri:
Prof. Dr. Orhan GÖLBAŞI - İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayhan YILMAZ - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Özge ÖZYALÇIN OSKAY - Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR - Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Pınar ÇAVAŞ - Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sibel BALCI - TED Üniversitesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Bahriye Özlen KONUKSEVEN - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KINIK TOPALSAN - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Devrim AKGÜNDÜZ - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasibe Özlen DEMİRCAN - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem TEZCAN - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Şirin YILMAZ - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Melike TURAL SÖNMEZ - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz SARIBAŞ - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Gül GÜLER - İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Metin ŞARDAĞ - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Zeynep TÜRK - İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Arş. Gör. Melek İMAMOĞLU - İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma Görevlisi
Uzman Devran KORKMAZ - İstanbul Aydın Üniversitesi Uzman
Mahir Cihan CENGİZ - Havelsan Mekanik Tasarım Mühendisi
Anıl AKMAN - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı
İdris ÖZTÜRK - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı
Kemal AYBATAN - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı
Özlem DEMİR - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Öğretmen
Şeyma ARSLAN - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı
Tuğba SİPAHİ - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı
Özlem DEMİR - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Öğretmen
Şeyma ARSLAN - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı
Tuğba SİPAHİ - Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı